Reuters Quote SIU’s Media Research

Reuters Thailand has a news piece on SIU’s presentation at Thai Netizen Network’s seminar.

Reuters Thailand has a news piece on SIU’s presentation at Thai Netizen Network’s seminar.

งานวิจัยชี้ การเมืองบน Social Media เคลื่อนไหวเข้มขึ้นหลังการรัฐประหารปี 49
กรุงเทพฯ–21 ก.ค.–รอยเตอร์

กลุ่ม Media Monitor Thailand สำรวจพบ การเมืองบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media Network) มีความเคลื่อนไหวเข้มข้นขึ้น นับตั้งแต่หลังเหตุการณ์รัฐประหาร ปี 49
และมีบทบาทมากขึ้นในช่วงการชุมนุมของ กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ(นปช.) หรือ เสื้อแดง

งานวิจัย ยังพบว่า ยิ่งรัฐสกัดกั้นสื่อสังคมออนไลน์
จะยิ่งทำให้เกิดการเคลื่อนไหวรวมตัวทางการเมืองบนอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น

“เมื่อรวบรวมผลวิจัยบนเครือข่ายทางสังคม โดยเฉพาะใน Facebook
ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา มีกลุ่มต่างๆ ทางการเมือง เกิดขึ้นมากถึง
1,308 กลุ่ม ในจำนวนนี้ พบว่ากว่า 95% ใน Facebook เป็นกลุ่มต่อต้านกลุ่มเสื้อแดง
ส่วนกลุ่มสนับสนุนเสื้อแดง มีราว 6% โดยยอดขณะนี้ ประเทศไทยมีผู้เข้าสู่ระบบ Facebook ราว
4 ล้านคน” นายธาม เชื้อสถาปนกิจ ผู้ประสานงาน Media Monitor Thailand รายงานถึงผลวิจัย
ในหัวข้อ”พฤติกรรมความขัดแย้งทางการเมืองในโลกออนไลน์”

การรายงานผลวิจัยดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งในงานสัมมนา “3 ปี การบังคับใช้พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หลักนิติรัฐกับความรับผิดชอบของภาครัฐ” ซึ่งจัดโดย เครือข่ายพลเมืองเน็ต และคณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ (คปส.) โดยรายงานวิจัยนี้ นำเสนอในช่วงการสัมมนาหัวข้อ “วาทกรรมในโลกไซเบอร์กับการปรองดองแห่งชาติ”
กลุ่ม Media Monitor Thailand ระบุว่า กลุ่มผู้ใช้อินเทอเน็ตได้ใช้ระบบออนไลน์ในการแสดงความคิดเห็น และเคลื่อนไหวทางการเมืองสูงขึ้น นับตั้งแต่หลังการรัฐประหารปี 49 และในขณะนี้เพิ่มสูงขึ้น 5-6 เท่าแล้ว
งานวิจัยนี้ ได้ตรวจสอบการใช้เครือข่ายทางสังคมออนไลน์ 4 ส่วนคือ Facebook Twitter Webboard และ Forward Email ทางการเมือง
นายธาม กล่าวอีกว่า ผลวิจัยนี้ แสดงให้เห็นว่า กลุ่มคนที่ใช้เครือข่ายทางสังคมเคลื่อนไหวทางการเมือง และรณรงค์ต่างๆ มีหลากหลาย โดยเฉพาะการเคลื่อนไหวผ่านเครือข่าย Facebook โดยพบว่า มีกลุ่มต่างๆ อาทิ กลุ่มต่อต้านเสื้อแดง 32%, กลุ่มสนับสนุนแดง 9% , กลุ่มรักประเทศไทย 9%, กลุ่มสนับสนุนรัฐบาล 6% และ กลุ่มต่อต้านรัฐบาล 6%
เขา กล่าวด้วยว่า ในกลุ่ม Facebook รณรงค์ทางการเมือง กลุ่มที่มีจำนวนสมาชิกสูงสุด
คือ กลุ่มมั่นใจว่าคนไทยเกิน 1 ล้านคนต่อต้านการยุบสภา โดยมีสมาชิกราว 5.56 แสนคน รองลงมา
เป็น กลุ่ม I Support PM Abhisit มี 9.83 หมื่นคน ตามมาด้วย
กลุ่มสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีสมาชิก 7.03 หมื่นคน
“ทวิตเตอร์ได้รับความนิยมในประเทศไทยมากขึ้น นับตั้งแต่คุณทักษิณ (ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี)
ใช้ในการส่งผ่านข้อความและสื่อนำมาลง ขณะที่คุณอภิสิทธิ์ (เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี)
ใช้ช่องทางการสื่อสารผ่าน เฟซบุค มากกว่า” นายธาม กล่าว
หลังเหตุการณ์ที่รัฐบาลเข้ากระชับพื้นที่การชุมนุมของกลุ่มเสื้อแดง ที่บริเวณแยกราชประสงค์
ศูนย์กลางธุรกิจสำคัญของกรุงเทพมหานคร เมื่อช่วงกลางเดือนพ.ค.53 จบลง กลุ่มชาว Facebook
ที่สนับสนุนนายกรัฐมนตรี ได้นำสมาชิกเข้าพบให้กำลังใจและพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาล
เมื่อวันที่ 29 พ.ค.ที่ผ่านมา
ขณะที่ระหว่างการชุมนุมยืดเยื้อกว่า 2 เดือนของกลุ่มเสื้อแดง ตั้งแต่กลางเดือนมี.ค.53
มีการเคลื่อนไหวรวมตัวของกลุ่ม Facebook และสังคมออนไลน์หลายกลุ่มเข้าร่วมชุมนุมต่อต้านการยุบสภา
ร่วมกับกลุ่มเสื้อหลากสี ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
“กลุ่มต่างๆ ในเฟซบุค ถูกใช้ในทางการเมืองมากขึ้น อย่างไรก็ตาม รูปแบบการใช้ยังขาดความรับผิดชอบ
ผู้ใช้งานส่วนมาก สะท้อนให้เห็นลักษณะการสร้างความแตกแยกทางการเมือง และใช้ในการแสดงความคิดเห็น
มากกว่าพิสูจน์ข้อเท็จจริง…อย่างไรก็ตาม บางเว็บบอร์ด มีความพยายามจะเป็น Cyber Journalist
ที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากการชุมนุม” นายธาม กล่าว
ขณะที่ นายกานต์ ยืนยง ผู้อำนวยการ Siam Intelligence Unit (SIU) นำเสนอผลวิจัยการใช้สื่อออนไลน์ทางการเมือง พบว่า สื่อที่ผู้ชุมนุมหรือกลุ่มประชาสังคมที่เคลี่อนไหวต่อต้านรัฐบาลใช้มากสุด คือ เคเบิ้ลทีวี วิทยุชุมชน และสื่อสิ่งพิมพ์ โดยเมื่อ 3 ส่วนนี้ ถูกรัฐบาลปิดกั้น ทำให้สื่ออินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทเป็นสื่อกระแสรอง ที่นำข้อมูลที่ถูกปิดออกมาสู่สาธารณะแทน
“เมื่อพิจารณาว่าการเคลี่อนไหวทางการเมืองบนอินเทอร์เน็ตจากหลายกลุ่มต่างๆ ขมวดเข้ามา ทำให้มีการดึงคนจากอินเทอร์เน็ตในกลุ่มต่างๆ มาปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นเรื่อยๆ ฉะนั้น ถ้ารัฐยังปิดกั้นแบบนี้ สถานการณ์ใช้อินเทอร์เน็ตในการเคลื่อนไหวทางการเมืองจะเกิดขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งอินเทอร์เน็ตไปตอบโจทย์แนวคิดและความขัดแย้งทางการเมืองมากกว่าสื่อกระแสหลัก” นายธามกล่าว
ทั้งนี้ หลังการชุมนุมของกลุ่มเสื้อแดงยุติลงเมื่อกลางเดือนพ.ค. และแกนนำถูกจับกุมตัว
ศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) และ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที)
ดำเนินการปิด webpage ของกลุ่มคนเสื้อแดง ผู้สนับสนุนและกลุ่มที่มีข้อมูลพาดพิงสถาบันอย่างไม่เหมาะสม
โดยมีรายงานว่า ไอซีทีดำเนินการปิด webpage ที่กระทบกับความมั่นคง แล้วจำนวน 10,578 web–จบ–

(โดย ชลาทิพย์ ถิรสุนทรากุล;ฉัตรฤดี กิตติสุขสถิต เรียบเรียง–บร–) ((chatrudee.kittisuksatit@thomsonreuters.com;โทร.0-2648-9724;
ReutersMessaging:chatrudee.kittisuksatit.reuters.com@reuter.net))

SIU Presented at ThaiNetizen’s 3 Years Computer Crime Act

Kan Yuenyong, SIU Director, had a presentation at Thai Netizen Network seminar “3 Years Computer Crime Act” at Novotel Siam Square.

21 July 2010 – Kan Yuenyong, SIU Director, had a presentation at Thai Netizen Network seminar “3 Years Computer Crime Act” at Novotel Siam Square.

The event has more than 50 attendances. Kan’s topic is “Cyber Citizen’s Migration” discussing the movement of online political interest groups in Thailand during crisis.
สัมมนา Thai Netizen 3 ปี พรบ คอม

Kan’s session was joined by Media Monitor Thailand. The event also had speakers from Matichon, ASTV Manager, Prachatai and SEAPA.

สัมมนา Thai Netizen 3 ปี พรบ คอม

Rethinking Media Reform and Integrated Media Policy Reform 2010-2020

In 2009, SIU team as the committee of Thai Netizen Network conducted the internet part of research project “Rethinking Media Reform and Integrated Media Policy Reform 2010-2020”. This project is the joint research on 4 kinds of media in the future: printed, film, broadcast and internet. The other partners are Thai Film Foundation, Campaign for Popular Media Reform and the Faculty of Communication Art, Chulalongkorn University.

In 2009, SIU team as the committee of Thai Netizen Network conducted the internet part of research project “Rethinking Media Reform and Integrated Media Policy Reform 2010-2020”. This project is the joint research on 4 kinds of media in the future: printed, film, broadcast and internet. The other partners are Thai Film Foundation, Campaign for Popular Media Reform and the Faculty of Communication Art, Chulalongkorn University.

Now the final research outcome is published into a book called “Rethinking Media Reform and Integrated Media Policy Reform 2010-2020”. The digital copy should be available soon. This project was sponsored by Heinrich Böll Foundation.

Rethinking Media Reform and Integrated Media Policy Reform 2010-2020
Rethinking Media Reform and Integrated Media Policy Reform 2010-2020

“Business Strategy” on Voice TV

Voice TV, cable and online TV channel, interviews Charoenchai Chaipiboolwong, SIU strategist, on “Business Strategy”. The program was broadcasted on 16 March 2010.

Voice TV, cable and online TV channel, interviews Charoenchai Chaipiboolwong, SIU strategist, on “Business Strategy”. The program was broadcasted on 16 March 2010.

The video is available at Voice TV, also embedded below.

Book: Think Tank

SIU’s first publication, the “Think Tank” (ถังความคิด) book. It is a wrapup of 12 leaders and scholars interview from Practical Utopia online TV program. The theme is about Thailand’s most controversial conflict in the decade.

SIU’s first publication, the “Think Tank” (ถังความคิด) book. It is a wrapup of 12 leaders and scholars interview from Practical Utopia online TV program. The theme is about Thailand’s most controversial conflict in the decade.

Think Tank
Think Tank

List of interviewees:

 1. Jakrapob Penkair – Former Minister of the Office of Prime Minister and leaders of National United Front of Democracy Against Dictatorship (UDD)
 2. Suriyasai Katasila – Secretary of New Politics Party and Co-ordinator of the People’s Alliance for Democracy (PAD)
 3. Dr. Narong Petprasert – Faculty of Economics, Chulalongkorn University
 4. Dr. Pichit Likitkijsomboon – Faculty of Economics, Thammasat University
 5. Dr. Suvinai Pornavalai – Faculty of Economics, Thammasat University
 6. Kosak Chairatsamisak – Chief Executive Officer, CP All Public Company Limited
 7. Dr. Worachet Pakeerut – Faculty of Law, Thammasat University
 8. Dr. Somkiat Tangkitvanich – Vice President, Thailand Development Research Institute (TDRI)
 9. Col. Dr. Teeranan Nandhakwang – National Defense Institute, Royal Thai Armed Forces Headquarters
 10. Ml Nattakorn Devakula – Former Bangkok Governor Candidate
 11. Poldej Pinprateep – Former Deputy Minister of Social Development and Human Security
 12. Dr.Thitinan Pongsudhirak – Director, Institute of Security and International Studies (ISIS Thailand) and Lecturer at Faculty of Political Science, Chulalongkorn University

This book is sponsored by Federic Naumann Foundation.

ISBN: 9789742354336