Open Letter to Yingluck

Before 3 July 2011 election, SIU published an open letter to Yingluck Shinawatra and Pheuthai Party, asking for clarification of theirs elecion policies.

Yingluck Shinawatra

SIU posted an open letter to Yingluck Shinawatra and Pheuthai Party, asking for the clarification of their election policies.

The original letter was posted on 30 June 2011 at Siam Intelligence web site. Matichon Online republished it on its web site on 3 July 2011.

Yingluck Shinawatra

จดหมายถึงคุณยิ่งลักษณ์: ขอความชัดเจนเรื่องนโยบายของพรรคเพื่อไทย

ถึงคุณยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

ก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับคุณยิ่งลักษณ์ที่กระแสตอบรับดีมาก ดังจะเห็นได้จากการสำรวจของโพลทุกสำนักที่ผลออกมาตรงกัน

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ตอนนี้คุณยิ่งลักษณ์มีสถานะเป็นตัวเต็งอันดับหนึ่งที่จะคว้าเก้าอี้ “นายกรัฐมนตรี” และพรรคเพื่อไทยเองก็ประกาศนโยบายบริหารประเทศในด้านต่างๆ ออกมาเป็นจำนวนมาก แต่คุณยิ่งลักษณ์และพรรคเพื่อไทยยังไม่ได้ “แสดงความชัดเจน” ในประเด็นสำคัญๆ ที่คนไทยอยากรู้หลายอย่าง

SIU ในฐานะ “คลังสมอง” หรือ think tank ด้านนโยบายสาธารณะภาคเอกชน จึงเขียนจดหมายฉบับนี้ขึ้น เพื่อเรียกร้องให้คุณยิ่งลักษณ์แสดงแนวทางบริหารประเทศในประเด็นต่างๆ 4 ข้อ ดังนี้

1. แนวทางการปรองดอง

ประเด็นเรื่องการแก้ไขความขัดแย้ง ความแตกแยกของคนในประเทศ เป็นสิ่งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสนใจอยากรู้มากที่สุด สิ่งที่พรรคเพื่อไทยประกาศมาในขณะนี้ยังมีแค่แนวทางคร่าวๆ ว่าจะมีคณะกรรมการคนกลางขึ้นมาแก้ปัญหาความขัดแย้ง และเมื่อพรรคเพื่อไทยโดนพรรคประชาธิปัตย์โจมตีเรื่องการนิรโทษกรรม พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร จากการปราศรัยเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน คุณยิ่งลักษณ์ก็ตอบเลี่ยงๆ ว่าจะไม่นิรโทษกรรม พ.ต.ท. ทักษิณ เพียงคนเดียว และกระบวนการนิรโทษกรรมเป็นเรื่องที่จะทำหลังจากแก้ปัญหาปากท้องให้ประชาชนแล้ว

SIU อยากให้คุณยิ่งลักษณ์แสดงความชัดเจนในกระบวนการปรองดอง การค้นหาความจริง การชดเชยและเยียวยาผู้เสียหาย และการนิรโทษกรรมผู้กระทำความผิด ดังนี้

 • กระบวนการคัดเลือก “คณะกรรมการ” จะเป็นอย่างไร ใช้คนกลางจากที่ไหน มีตัวแทนฝ่ายการเมืองเข้าร่วมหรือไม่
 • พรรคเพื่อไทยมีแนวทางอย่างไรต่อ คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริง เพื่อความปรองดองแห่งขาติ (คอป.) ชุดของคุณคณิต ณ นคร จะยุบคณะกรรมการชุดนี้ หรือจะให้ทำงานต่อ หรือจะเปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิม
 • กระบวนการค้นหาความจริงและสร้างความปรองดอง จะครอบคลุมช่วงเวลาตั้งแต่เมื่อใดบ้าง เช่น นับจากเหตุการณ์รัฐประหาร 19 กันยายน 2549 หรือนับจากช่วงเวลาอื่น
 • พรรคเพื่อไทยมีแนวทางอย่างไรต่อการนิรโทษกรรมคดีทางการเมือง (เช่น การยุบพรรคและแบนนักการเมือง) คดีอาญา (การทำร้ายประชาชนและเจ้าหน้าที่) และคดีที่คลุมเครืออย่างความผิดการขายที่ดินรัชดาฯ ของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร (ซึ่งสอบสวนและสั่งฟ้องโดย คตส.) คดีแบบใดบ้างที่เข้าข่าย
 • พรรคเพื่อไทยมีแนวทางอย่างไรต่อรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 (ฉบับแก้ไข) จะแก้ไขทั้งหมด หรือแก้ไขบางมาตรา หรือจะนำรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 กลับมาใช้ตามที่พรรคเพื่อไทยเคยพูดเอาไว้ นอกจากนี้ยังขอถามเรื่องกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าจะผ่านสภา หรือลงประชามติ จำเป็นต้องมีสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือไม่

2. ปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา

ปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา เป็นปัญหายืดเยื้อที่ส่งผลเสียต่อประเทศไทยในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการค้าตามแนวชายแดน เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และที่สำคัญคือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนไทยที่อาศัยตามพรมแดนจุดที่ขัดแย้ง

SIU ขอให้คุณยิ่งลักษณ์และพรรคเพื่อไทย ชี้แจงแนวทางการแก้ปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทย-กัมพูชา ดังนี้

 • ถ้าหากว่าชนะการเลือกตั้งและได้เป็นรัฐบาล พรรคเพื่อไทยจะมีแนวทางอย่างไร กับนโยบายต่อกัมพูชาที่รัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ในปัจจุบันได้ดำเนินมาตลอด 2 ปีครึ่งที่ผ่านมา จะยังอิงอยู่บนแนวทางการแก้ปัญหาเดิมของพรรคประชาธิปัตย์ แล้วแก้ไขบางส่วน หรือยกเลิกแนวทางทั้งหมด แล้วดำเนินนโยบายต่างประเทศของพรรคเพื่อไทยเอง
 • แนวทางการเจรจากับกัมพูชา จะทำในระดับทวีภาคี (เพียง 2 ประเทศ) หรือระดับของอาเซียนโดยมีประเทศที่สามเข้ามาเป็นตัวกลาง
 • อยากให้พรรคเพื่อไทยตอบแบบตรงไปตรงมาว่า พื้นที่ 4.7 ตารางกิโลเมตรรอบปราสาทพระวิหาร ยังเป็นพื้นที่ของประเทศไทย หรือเป็นพื้นที่พัฒนาร่วมของไทย-กัมพูชา
 • พรรคเพื่อไทยมีแนวทางอย่างไรต่อเส้นพรมแดนไทย-กัมพูชาทั้งหมดที่ยังไม่ชัดเจน มีแนวทางเจรจาเพื่อปักเขตแดนให้ชัดเจนหรือไม่
 • พรรคเพื่อไทยจะทำอย่างไรต่อข่าวการถอนตัวออกจากคณะกรรมการมรดกโลก ที่นายสุวิทย์ คุณกิตติ ประกาศถอนตัวในการประชุมที่ฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน โดยได้รับการสนับสนุนจากนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

3. ปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

พรรคเพื่อไทยเคยประกาศมาแล้วว่าจะใช้แนวทาง “เขตปกครองพิเศษ” เพื่อแก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ยังขาดรายละเอียดอีกหลายอย่าง

 • เขตปกครองพิเศษจะครอบคลุมพื้นที่กี่จังหวัด และมีความสัมพันธ์อย่างไรกับการปกครองระดับจังหวัดในปัจจุบัน จะมีผู้ว่าการเขตปกครองพิเศษหรือไม่ หรือจะให้ผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัดดูแลพื้นที่ของตัวเอง
 • เขตปกครองพิเศษจะมีความสัมพันธ์เชิงอำนาจอย่างไรกับกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานราชการจะต้องรายงานต่อฝ่ายใดกันแน่ รายงานต่อส่วนกลางหรือเขตปกครองพิเศษ
 • เขตปกครองพิเศษจะมีความสัมพันธ์อย่างไรกับฝ่ายทหารและความมั่นคง สามารถสั่งการทหารได้หรือไม่ จะต้องยุบ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) หรือคงไว้เช่นเดิม หรือเปลี่ยนรูปแบบอย่างไร แม่ทัพภาคที่ 4 จะต้องฟังคำสั่งใคร
 • พรรคเพื่อไทยมีนโยบายอย่างไรในเรื่องภาษาและวัฒนธรรมในเขตการปกครองพิเศษ จะอนุญาตให้ใช้ภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยในการสื่อสารกับราชการหรือไม่ มีแนวปฏิบัติต่อผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามอย่างไร
 • พรรคเพื่อไทยมีนโยบายอย่างไรต่อผู้ก่อความไม่สงบในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะมีแนวทางนิรโทษกรรมแก่ผู้ที่ยอมมอบตัวและเลิกก่อความไม่สงบหรือไม่ มีกระบวนการยุติธรรมต่อคดีในอดีตอย่างไร

4. การรักษาวินัยทางการคลัง

นโยบายหลายอย่างของพรรคเพื่อไทยถูกวิจารณ์อย่างมากว่า เป็นการใช้เงินเพื่อสร้างคะแนนนิยมจากประชาชน โดยไม่สนใจวินัยทางการคลัง และยังไม่แสดงความชัดเจนว่าจะหางบประมาณมาสนับสนุนอย่างไรบ้าง

 • นโยบายลดภาษีเงินได้นิติบุคคลของพรรคเพื่อไทย จะทำให้รายได้ภาครัฐจากการเก็บภาษีลดลง พรรคเพื่อไทยมีแนวทางหารายได้จากทางอื่นอย่างไรบ้าง
 • ในอดีต รัฐบาลพรรคไทยรักไทยของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ได้หารายได้เข้ารัฐโดยวิธีการแปลกใหม่หลายอย่าง เช่น เงินได้จากสลากกินแบ่งรัฐบาล และโครงการหวยบนดิน อยากทราบว่าคุณยิ่งลักษณ์มีแนวทางอย่างไรต่อวิธีการหารายได้ลักษณะนี้
 • พรรคเพื่อไทยมีแผนกู้เงินทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ เพื่อมาชดเชยรายได้ และลงทุนในโครงการขนาดใหญ่หรือไม่
 • พรรคเพื่อไทยมีแนวทางอย่างไรต่อการขึ้น-ลดภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • พรรคเพื่อไทยมีแนวทางอย่างไรต่อการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมัน ที่รัฐบาลอภิสิทธิ์ประกาศไว้ช่วงก่อนยุบสภา

เราทราบดีว่า คำถามทั้งหมดนี้เป็นคำถามที่ตอบยาก และหลายคำถามก็มีผลต่อความนิยมทางการเมืองไม่น้อย แต่เราก็มั่นใจว่า ถ้าคุณยิ่งลักษณ์สามารถตอบคำถามเหล่านี้ได้ดี ตรงกับความต้องการของประชาชน และสามารถแสดงวิสัยทัศน์ แสดงศักยภาพของ “ว่าที่นายกรัฐมนตรี” ได้ คุณยิ่งลักษณ์ย่อมจะได้เสียงสนับสนุนเพิ่มขึ้นอีกมาก

SIU จะส่งจดหมายฉบับนี้ไปยังพรรคเพื่อไทยผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการ แต่คุณยิ่งลักษณ์ก็สามารถตอบคำถามผ่านสื่อสาธารณะช่องทางต่างๆ ได้ตามต้องการ โดยจะเลือกตอบทั้งหมดหรือตอบเพียงบางประเด็นในบางโอกาสก็ได้ ซึ่งทาง SIU จะคอยรวบรวมคำตอบและข้อมูลจากคุณยิ่งลักษณ์ในประเด็นเหล่านี้ เพื่อนำเสนอต่อประชาชนผ่านเว็บไซต์ Siam Intelligence ต่อไป

ขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบจากคุณยิ่งลักษณ์ และขอให้คุณยิ่งลักษณ์ประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งวันที่ 3 กรกฎาคมนี้ ดังที่คุณยิ่งลักษณ์ตั้งใจไว้

Siam Intelligence Unit